Vi tänker på miljön - Lindinvent

Vi tänker på miljön

Byggvarubedömningen är en förening där Sveriges största och viktigaste fastighetsägare och byggherrar har gått samman för att ta fram en standard för miljöbedömning av varor med ambitionen att morgondagens hus ska byggas och förvaltas med enbart miljöbedömda produkter. Byggvarubedömningen används av de ledande aktörerna på den svenska byggmarknaden och gör det enklare att bygga hållbart.

- Miljöbedömda byggvaror, effektiv och tillgänglig projekthantering -

 

Ingen vill bygga med farliga ämnen men tyvärr går det inte alltid att undvika.
SundaHus Miljödata ger fullt stöd i att göra medvetna materialval, dvs att undvika produkter med farliga ämnen samt att dokumentera produktvalen. Genom dokumentation på kemisk ämnesnivå skapar systemet förutsättningar för att ha kontroll på innehållet i en byggnad över tid.

SundaHus Miljödata är marknadens ledande system för medvetna materialval inom bygg- och fastighetsbranschen. Systemet innehåller en mängd funktioner som innebär att det kan användas tids- och kostnadseffektivt i hela bygg- och förvaltningsprocessen.