Vi finns här för dig och din fastighet

Alla fastigheter är unika. Det gör också att det finns olika typer av servicebehov, något som vi värnar om.

Vad behöver du idag?

Är du intresserad av Serviceavtal?

Har du en fastighet som skyddar människor eller produkter genom att hålla inneklimatet på en bra nivå för personalens välbefinnande och effektivitet? Är du dessutom miljövän och vill att detta ska ske till en så låg energikostnad och miljöpåverkan som möjligt? Då är ett serviceavtal med oss en bra investering! Ett serviceavtal med oss har nämligen flera fördelar. En av dem är att när vi kan din anläggning kan vi även rekommendera förbättringsförslag och energibesparande åtgärder. Kontakta oss om du vill veta mer!

Dessutom:
  • Vi är proffs på laboratorieventilation - vi sköter och dokumenterar den årliga lagstadgade översynen (enligt AFS 1997:10).
  • Vi kan vid behov uppgradera produkterna till det allra senaste och bästa.
  • Vid genomgång kan vi proaktivt fånga upp andra närbesläktade problem: Kylmaskin som fungerar dåligt, onödiga tryckfallsförluster, felaktigt inställda termostater, styrfunktioner som fungerar bristfälligt etc.