Behöver du hjälp med elprojektering?

Vi är experter på våra egna system och har därför väldigt mycket kunskap om hur man bäst projekterar elen så att alla produkter och system kommunicerar med varandra. Då mår systemet som bäst och det minimerar risken för felkoppling.Lindinvents system är uppbyggt kring kommunicerande styrutrustningar (noder) som direkt eller indirekt kopplas till en sammanhängande slinga. Kablaget som sammanbinder styrutrustningarna har ledare samlat i en skärmad 4‐ledare. Lindinvents komponenter spännningmatas via 24 VAC. Genom att ledarna för kommunikation och spänningsmatning dras i samma kabel har elinstallationskostnaden kunnat hållas nere. Vi hjälper dig att projektera grunderna för hur en kommunikationsslinga ska byggas upp för att säkerställa tillräcklig strömförsörjning till alla noder i en kommunikationsslinga.

 

Elprojektering är något vi gärna hjälper till med så att det blir rätt från början.

Patrik Persson,
Försäljningsingenjör, Lindinvent

Patrik Persson

VI HJÄLPER DIG GENOM HELA PROCESSEN