Behöver din fastighet en uppdatering?

Gör den smart! Här har vi samlat lite snabb info om våra lösningar. Klicka in på resten av sidan i menyn ovan för att läsa mer om oss och våra produkter.

 

Klimatsmart helhetslösning

Vi på Lindinvent är experter på behovsstyrd ventilation och klimatstyrning. Vi vet därför att det är  viktigt att kommersiella fastigheter och skolbyggnader har ett bra och väl fungerande inomhusklimat som fungerar som det ska, när det ska. Detta för att de som vistas där ska må bra och vara produktiva.  Dock vill vi inte använda mer energi än nödvändigt för att uppnå allt detta. I många LCC-analyser för flertalet kontorsbyggnader har våra lösningar klart lägst LCC så det är alltid ett relevant alternativ med behovsstyrd ventilation från Lindinvent. Vilken lösning söker du?

Digitalt + integrerat = hållbart med installationssnåla integrationsvinster

Vi strävar alltid efter installationssnåla och flexibla lösningar för att sänka livscykelkostnaden för flytt, omprogrammering, konfiguration etc. Våra produkter som kräver spänningsmatning har även kommunikationsslingan i samma hölje och därmed blir det ingen extra kabeldragning för kommunikation. För de produkter som har en tydlig uppsida om de kan vara HELT trådlösa har vi valt att använda oss av radiokommunikation i produkter med batterilös teknik. Ett exempel på det är Enoceans Energy Harvesting tekniker.

Genom att integrera ovanstående system med varandra kan ytterligare vinster skapas. Med produkter från samma företag behöver det inte läggas tid och pengar på att få systemen att prata med varandra. Genom visualisering i ETT gemensamt grafiskt gränssnitt fås en intuitiv förståelse för vad som händer i fastigheten, vilket underlättar för driftsteknikern att göra rätt analys och fatta rätt beslut för åtgärd.

Skulle hen inte lyckas reda ut det är det EN leverantör som har överblicken och med det webbaserade gränssnittet är hjälpen i huset oavsett var fastigheten är. Med ett system som hanterar de kritiska funktionerna för inneklimatet slipper fastighetsägaren äga integrationsproblem och diskussioner mellan olika systemleverantörer vilket underlättar väldigt mycket när det av någon anledning uppstår problem.

 

 

Ventilation

Att låta sensorer behovsstyra ventilationen så att luften följer människorna och inte en klocka ger ett bättre inneklimat och mycket lägre energianvändning. 

Prisbelönta lösningar för smartare inneklimat

Vi var först i världen att integrera givare i ett tilluftsdon. Med inbyggda givare för tryck, flöde, öppningsgrad, tilluftstemperatur och rumstemperatur samt en encoderförsedd motor upprätthålls kastlängden oavsett luftmängdsbehov. Drag från donet elimineras för bästa upplevelse av inneklimatet. De inbyggda sensorerna gör inte bara installationen mycket billigare - mätvärdena blir bättre och kostnader för hyresgästanpassningar försvinner nästan då inget sitter på väggarna. Produkterna har många ekonomifunktioner och alla kan accessas via webben.

Optimering för minimal driftskostnad

Alla sensorer i anläggningen samverkar för minimal energianvändning. Aggregatets driftstimmar minimeras genom närvarostyrning, trycket optimeras iterativt, värmeåtervinnignen maximeras och frikyla används i möjligaste mån. Nattkyla kan också aktiveras. Det finns även stöd för vädring t ex på måndag morgon.

Ventilationen räknar människor

Genom våra smarta algoritmer och CO2 givare kan antalet personer detekteras med tillräckligt god noggrannhet för att få koll på hur olika ytor används.

 

Belysning 

Närvarostyrd, dagsljuskompenserad belysning spar mycket energi. Med trådlösa, batterilösa strömbrytare samt webb-baserad konfiguration blir det enkelt att byta, ändra och komplettera belysningen vid behov. Ökad flexibilitet helt enkelt. Med dessa kan man tända, släcka samt dimra med ca femton meters räckvidd i kontorsmiljö. Med vår ”Dali-gateway” kan vi styra DALI-armaturer, använda strömbrytare och sensorer som slavar och visualisera allt i LINDINSPECT.

 

Solavskärmning

Vår visualisering av solskydd och optimering med hjälp av givarna inne i fastigheten gör solskyddet smartare och lättare att förstå.

Grafisk visualisering - det mest intuitiva

Innan vi släppte vårt grafiska användargränssnitt för solskyddstyrning användes traditionellt en tabell som var svår att förstå och man kunde knappt utläsa vilken motor som satt var. Det har vi ändrat på. För att drifteknikern snabbt ska förstå vad som händer har vi vikt ut solskyddet från fasaden och färglägger det utifrån driftsläge. Nere = grå, Uppe utan sol = vit, Uppe med sol = gul och larm = röd. Bara för att solen kommer fram betyder det inte att solskyddet måste gå ner. Är rummet tomt och det finns ett värmebehov vill vi istället släppa in solen för gratis uppvärmning. På samma sätt kan det vara smart att dra ner solskyddet så fort det blir tomt efter kontorstid för att konservera värmen i huset och begränsa insyn.

Hur påverkar solen fastigheten?

Med vår solvinkelsvisualisering blir det enkelt att förstå hur fastigheten påverkas av solen beroende på datum och tidpunkt. Det kan leda till insikt om vilket solskydd som bör räcka, t ex att manuella lamellgardiner kan vara ok på en västerfasad.

 

 

 

Detta är vi väldigt bra på! Om vi får säga det själv...

Webb, Appar och API; IT för bättre förståelse och interaktion. Helt enkelt rum och klimat som ger bättre effektivitet och kontroll.

Integrationsmöjligheter

En funktion som både skapar lägre energianvändning och bättre förståelse för hur belagd lokalen är. Detta genom att knyta ihop konferensrum med Outlook eller skolsalar med bokningssystemet TimeEdit (fler integrationsmöjligheter kommer framgent). Rummen som inte skall användas på länge kan gå ner i dvala och dra mindre energi men även visualiseras så man förstår bl.a. beläggningsgrad.

App

I vissa fastigheter vill brukaren kunna styra temperatur, solskydd och belysning. Allt detta kommer att fungera i appen InOffix som släpps i Q2 2019. Denna app innefattar även en QR-kod baserad lösning för bokning, bristrapportering m.m. och har ett webb-baserat gränssnitt för administratörer.

API - Application Programming Interface

För att förse de som vill bygga något ovan på våra redan smarta lösningar finns det ett rest-baserat webb API att tillgå. Där hittar man i stort sett alla är - och börvärden samt parametrar som finns i vårt system, även loggade värden.

 

Detektera mera med smarta sensorer

Med hjälp av närvarodetektorer och smart taggning av rum och arbetsplatser skapas nyckeltal för hur lokalerna används: Antal lediga konferensrum, antal lediga cellkontor, beläggningsgrad i konferensrum m.m.

Har vi för få konferensrum?

De allra flesta har nog upplevt att det inte finns lediga konferensrum när de behövs som mest. Med vår taggning av rumstyper och nyckeltal som i en graf redovisar hur många konferensrum som är lediga, ges en överblick om hur vanligt förekommande det är att alla är upptagna. Dessa nyckeltal kommer även att presenteras i appen InOffix som kommer Q2 2019.

Är konferensrummen lagom stora?

Med hjälp av vår CO2 baserade personräknare kan vi även ge svar på hur fördelningen i antal mötesdeltagare det är i rummet. Detta presenteras i varaktighetsdiagram vilket underlättar för fastighetsägaren i beslutet om att eventuellt omdisponera lokalerna. Under 2019 kommer vi att utveckla mycket inom detta området.

 

Inneklimatets cockpit..fast enklare!

Alla sensorer är uppkopplade och kan nås med vårt branschledande webbgränssnitt LINDINSPECT för enkel kontroll och analys av att mätvärden som temperatur, flöden, koldioxidhalt. Systemet har många parametrar för optimal styrning och energiprestanda som alla kan justeras via LINDINSPECT. Skulle det finnas upplevda problem med inneklimatet så krävs det ett analysverktyg som har koll på alla värden och hur de korrelerar. Då blir det mycket lättare att hitta rätt åtgärd för att lösa problemet.

Den eviga frågan...

Varje åtgärd som görs i ett företag har en investeringskostnad och ger (i lyckade fall) en årlig besparing. I länkarna nedan, som upphovsmännen/kvinnorna får all credit för, delar vi med oss av lite metodik för att få lönsamhet i sitt projekt att göra det smartare. 

De ekonomiska grunderna i Totalmetodiken

http://belok.se/totalmetodiken-nr-2/lonsamhet/

 

 

 

Grön förädling av fastigheter – en lönsam investering?

http://www.lantm.lth.se/fileadmin/fastighetsvetenskap/utbildning/Examensarbete/13_5287_Natalie_Aranda_Sara_Ekstrand.pdf

 

VI HJÄLPER DIG GENOM HELA PROCESSEN