Service och support - behovsstyrd ventilation | Lindinvent

Har ni en anläggning som tjänar till att skydda människor eller produkter?
Har ni en anläggning som tjänar till att hålla inneklimatet på en bra nivå för personalens välbefinnande och effektivitet, men till en så låg energikostnad och miljöpåverkan som möjligt?
Då är det en god investering att sluta ett serviceavtal med oss.

Detta har flera fördelar:

  • Vi är proffs på laboratorieventilation - vi sköter och dokumenterar den årliga lagstadgade översynen (enligt AFS 1997:10).
  • Vi kan vid behov uppgradera produkterna till det allra senaste och bästa.

Vid genomgång av anläggning fångas ofta andra närbesläktade problem upp av vår personal: Kylmaskin som fungerar dåligt, onödiga tryckfallsförluster, felaktigt inställda termostater, styrfunktioner som fungerar bristfälligt etc.

När vi kan anläggningen kan vi rekommendera förbättringsförslag och energibesparande åtgärder.

Har du frågor kring service?
Maila oss