Service, support & utbildning-behovsstyrd ventilation| Lindinvent

SERVICE & Utbildning

 

Service

Har ni en anläggning som tjänar till att skydda människor eller produkter?
Har ni en anläggning som tjänar till att hålla inneklimatet på en bra nivå för personalens välbefinnande och effektivitet, men till en så låg energikostnad och miljöpåverkan som möjligt?
Då är det en god investering att sluta ett serviceavtal med oss.

Detta har flera fördelar:

  • Vi är proffs på laboratorieventilation - vi sköter och dokumenterar den årliga lagstadgade översynen (enligt AFS 1997:10).
  • Vi kan vid behov uppgradera produkterna till det allra senaste och bästa.

Vid genomgång av anläggning fångas ofta andra närbesläktade problem upp av vår personal: Kylmaskin som fungerar dåligt, onödiga tryckfallsförluster, felaktigt inställda termostater, styrfunktioner som fungerar bristfälligt etc.

När vi kan din anläggning kan vi rekommendera förbättringsförslag och energibesparande åtgärder.

Har du frågor som rör service?

Maila oss med ditt ärende i ämnesraden

 

Utbildning

Vi vill att våra kunder ska kunna våra komponenter, produkter, och systemlösningar för att få en bättre förståelse och överblick. Detta i sin tur leder till bättre optimeringsmöjligheter och därmed ett bättre och mer hållbart klimat. Därför har vi tagit fram en utbildning i tre olika nivåer.

  • Driftsättning steg 1: För personer med ingen eller begränsad erfarenhet av Lindinventsystemet.
  • Driftsättning steg 2: För personer med tidigare erfarenhet av Lindinventsystemet.
  • Utbildning Fastighetsägare/Drifttekniker

Läs mer om våra utbildningar här