Ventilation i dessa tider...

Med luften som potentiell smittbärare så kommer ventilationen i fokus såklart. Kan ventilationen påverka, mildra eller förvärra smittan?

Lästid 3 min

Droppsmitta som det handlar om hävdar många att det inte transporterar sig runt i ett helt ventilationssystem genom frånluft, roterande värmeväxlare och sedan tillbaka genom tilluftskanaler och ut på ett annat ställe.

Snarare så rekommenderas att ventilationen skall vara på så mycket som det går inom rimlighetens gränser. Med våra lösningar för variabel ventilation så är flexibiliteten och webbgränssnittet LINDINSPECT något som borgar för att enkelt förbättra ventilationen efter behov. REHVA (Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations) har gjort en ordentlig genomgång på vad man kan göra och hur man skall tänka. Där lyfts även hur man bör tänka kring roterande växlare mm. Den är ca 1,5 timme lång men värd en titt.

 

SE FILMEN

 

Den allra viktigaste åtgärden

För att minska smittan är den allra viktigaste åtgärden att öka mängden friskluft per person. Våra lösningar kan enkelt justeras för att möta kraven på ökad ventilation: 

Kontor

Behovsstyrd ventilation kan forceras pga närvaro, temperatur, koldioxid eller kanske en generellt högre luftmängd som ställs in i servern. De tidigare förhärskande lösningarna med CAV har typiskt 15 l/s per person och kontor utan kontroll på luftmängder och luftrörelser. Den energireducerande och synnerligen nödvändiga minimeringen av luftmängder med behovsstyrd ventilation kan ha ett spann mellan 3 och 50 l/s i samma cellkontor. Genom att t ex öka närvaroflödet till 20 l/s ökas luftflödet när någon är på kontoret och vill man gå ännu längre kan vädring av lokalerna aktiveras mellan 06.00 och 07.00 på morgonen på vardagar. Att ändra nivå för närvaroflöde och börvärde för CO2 är gjort väldigt snabbt i LINDINSPECT – avklarat inom 5 min! Vädringsalternativet som styrs av en tidkanal kräver att LINDINSPECT är ihopkopplat med aggregats styr. 

Vårdlokaler

Våra kunder har med enkla medel kunnat göra om vanliga vårdrum till ”Covid-19 rum” genom att justera balansen mellan till- och frånluft via webbgränssnittet LINDINSPECT. Istället för att ha balans har man valt att skapa ett undertryck i vårdrummet och för att ha luftmängderna på planet i balans så ökas central tilluft i korridorer eller liknande på med motsvarande underskott som man har skapat i vårdrummen. Vi har även lösningar för att skapa slussar med luftduschar och styrning av dörrarnas slutbleck mm som t ex är installerade på Infektionsavdelningen på MAS.

Skolor

De allra flesta skolsalar har CO2-styrning. Här är det absolut enklaste och snabbaste att sänka börvärdena för CO2 i LINDINSPECT.

Behöver du hjälp?

Även om detta egentligen är enkelt (som allt när man kan det!) så kanske du känner att du behöver lite hjälp. Tveka inte att kontakta vår serviceavdelning så hjälper de dig!

 

För att minska smittan är den allra viktigaste åtgärden att öka mängden friskluft per person. Våra lösningar kan enkelt och snabbt justeras för att möta kraven på ökad ventilation.

Thomas Lindborg,
Vice VD & Grundare, Lindinvent

Thomas Lindborg

 

VI HJÄLPER DIG GENOM HELA PROCESSEN