Sensorer - en uppenbar möjlighet att spara mycket energi

Vi behöver göra något åt klimatkrisen och som många vet står byggnader för cirka 40% av vår energianvändning. Att använda sensorer är en uppenbar möjlighet att spara mycket energi.

Lästid: 3 min
Text: Nilla Hedlund & Thomas Lindborg

 

Sensorerna ger även möjlighet att säkerställa olika värden som temperatur, luftflöden och luftkvalitet för att garantera en behaglig och produktiv arbetsmiljö. Nu lanserar vi ännu fler givare för fler substanser och även nya områden som t ex ljudnivå.

 

Varför givare?

Att mäta är att veta och att veta är att ha möjlighet att förbättra saker. Ju mer vi vet desto fler rätt beslut kan vi fatta. Med dagens sensorer som är otroligt kompakta och kostnadseffektiva skapas möjligheten att mäta väldigt mycket till en låg kostnad jämfört med för 20 år sedan.

I vårt specifika fall med fastigheter handlar det om att säkerställa det upplevda inneklimatet till minimal energikostnad. De som befinner sig i fastigheten ska ha en perfekt innemiljö utan att det tummar på det nyss nämnda. Trivsel är en viktig aspekt och hyresgäster som trivs i sin arbetsmiljö är nöjda hyresgäster som stannar kvar. De blir dessutom ambassadörer för fastighetsägaren. Men icke desto mindre finns det också stora krav på minimal energianvändning.

Fastighetens dolda öga

En annan aspekt av att mäta är för att se hur ytor nyttjas i fastigheten. Finns det oanvända konferensrum som kan göra om till mindre rum? Är rummen för små? Är det någon i rummet just nu eller kan energi sparas genom att minska tilluftsflödet eller att släppa in solen för att värma upp rummet? Är det en säker arbetsmiljö som erbjuds? Detta nuddade vi vid tidigare. Under Covid-19 visade det sig att om man konstant mätte värdena och såg till att anpassa tilluftsflödet, minskade smittspridningen.

 Alla dessa frågor kommer från faktiska situationer hos våra kunder som genom att mäta har fått svaret som å ena sidan har hjälpt dem spara pengar och å andra sidan agerat miljövänligt. Dessutom har de kunnat bidra till en säkrare arbetsmiljö för hyresgästerna.

Nya givare

Lindinvents givare har tagits fram för att detektera sitt respektive syfte som alla och i sin tur tillgodoser kraven på produktivt inomhusklimat och låg energianvändning. Givarna för tryck och flöde är självkalibrerande och koldioxidgivarna använder sig av bakgrundskalibrering så att de inte driver över tid. Lindinvents regulatorer för rumsklimatstyrning har alla anslutning för närvarogivare. Lindinvent har nu tagit fram några nya givare avsedda för montage i de aktiva tilluftsdonen i INSQAIR®-serien. ISQ, ISQ-F och ISQ-V. Vissa av dessa är finns som krav för att WELL-certifiering av fastigheten.

Inbyggd formaldehydgivare

En av dem är GM-I som mäter halten formaldehyd (CHOH) i rumsluft. Formaldehyd ingår i gruppen av särskilt uppmärksammade flyktiga organiska föroreningar VOC (Volatile Organic Compounds). VOC är allmänna föroreningar i inomhusluft och flera hundra har otroligt nog identifierats. Föroreningskällor är t.ex. utomhusluft, tobaksrök, byggnadsmaterial, inredning, konsumtionsprodukter och människor. För att bara nämna några. Det är svårt att särskilja en enskild förorenings ursprung eftersom de flesta ämnen har mer än en källa. Vad gäller enskilda VOC i inomhusluft är det bara formaldehyd som har ett rekommenderat riktvärde. Denna kan nu alltså mätas med den nya givaren.

Inbyggd koldioxid- & fuktgivare 

En annan givare är GQH-I som mäter koldioxid och fukt. Mätvärden från GQH-I anger halten av koldioxid i inandningsluften. Med utgångspunkt från uppmätta värden kan tilluftsvolymer anpassas för att nå angivet tröskelvärde. Koldioxidmätning kan också användas för att beräkna antalet personer som befinner sig i en lokal. Luftfuktighetsmätning kan användas då inneklimat ska styras mot miljöer som motverkar spridning av aerosolpartiklar och risker för bakterietillväxt. Ett färskt exempel på en sådan typ av spridning är Covid-19.

Extern närvaro i undertak

Närvarogivare GO-C är en av dem avsedd för takmontage och detekterar förändring i infraröd strålning vid rörelse av person eller objekt. Givaren används exempelvis tillsammans med närvarogivaren i aktiva don vid behov av ett utökat detekteringsområde.

Extern ljudnivåmätare i undertak

GS-C är en digital ljudnivågivare avsedd för takmontage och inkoppling till Lindinvents aktiva tilluftsdon eller övriga regulatorer för rumsklimat. Ljud är också en del av inneklimatet och att mäta ljudnivån kan vara bra i t ex skolmiljöer där det finns bestämda riktlinjer för hur ljudnivån ska vara för att vara för acceptabel.

All info på samma plats
LINDINSPECT®

LINDINSPECT®

Alla givare är uppkopplade och kan nås med vårt webbgränssnitt LINDINSPECT®. Här visualiseras, kontrolleras och analyseras de olika mätvärdena. Systemet har många parametrar för optimal styrning och energiprestanda och alla kan justeras via LINDINSPECT®. Det gör det enkelt att hitta och analysera värdena.
Alla givares mätvärden är även åtkomliga via vårt API eller Modbus TCP via vår server.

 

 

SE ALLA VÅRA GIVARE HÄR

VI HJÄLPER DIG GENOM HELA PROCESSEN