Nu kan du räkna med Covid - 19

University of Colorado Boulder har tagit fram ett beräkningsverktyg för hur många som smittas av Covid-19 i olika situationer. Med hjälp av det kan man t.ex. beräkna hur många som blir smittade om folk använder masker, hur långa lektionerna är i skolorna, hur tätt man sitter, vilken aktivitetsnivå det är och sist men inte minst viktigt; vilka ventilationsflöden som används.

Lästid: 2 min

 

En kort utvärdering av verktyget säger att det är väldigt viktigt att inte ha för långa lektioner i skolan om man inte har bra ventilation och att man vädrar mellan lektionerna. Det är väldigt stor skillnad i antal smittade mellan 40 min och 240 min lektioner med full vädring emellan! Slutsatsen blir att kontorsarbete i landskap utan god ventilation och utan vädring med jämna mellanrum inte är bra. Smitta ökar kontinuerligt fram till lunchtid i ett dåligt ventilerat kontor för att under lunchen bli lite bättre. Men..

Med behovsstyrd ventilation där luftflödena dimensionerats för att kunna kyla fastigheten finns det helt andra möjligheter att forcera ventilationen än med kylbaffelbaserad klimatisering då maxflödena är ca en tredjedel jämfört med luftburen kyla.

 

Räkna själv här med Colorado University´s excel-formulär

 

Hur löser man detta då? Det går att lösa på många sätt. Vad som är bäst för din fastighet beror lite på vad som är installerat och hur den ser ut. Är det cellkontor, landskap, vilken typ av verksamhet det gäller och vilka givare som är installerade.

Fråga oss så kan vi hjälpa dig med dina funderingar.  Du givetvis även själv läsa mer om våra lösningar och produkter för att få veta mer.

 

Andreas Backland

Andreas Backland
KAM, Gruppchef försäljning

+46 707 40 85 59

andreas.backland@lindinvent.se

 

Jesper Krantz

Jesper Krantz
Gruppchef försäljning

+46 707 40 85 51

jesper.krantz@lindinvent.se

 

Dennis Andersson

Dennis Andersson
Servicechef

+46 707 40 85 47

dennis.andersson@lindinvent.se

 

 

VI HJÄLPER DIG GENOM HELA PROCESSEN