Earth hour - varje timme, varje dag , alla dagar!

Earth hour hålls varje år men hos oss på Lindinvent är det varje timme, varje dag, alla dagar. Drar DU ditt lilla men högst betydelsefulla strå till stacken, släcker ner och tar en funderar på vart klimatet är på väg? Om inte så borde du kanske ta en funderare. Här berättar vi varför. 

Lästid 2 min

Ökad energianvändning

IEA (International Energy Agency) publicerade den 28 mars 2019 en rapport* om den globala energianvändningen som enligt rapporten ökade med 2,3% 2017 - den största ökningen det sista årtiondet. Trots en rejäl ökning av förnyelsebara energikällor så ökade koldioxidutsläppen med 1,7 % till totalt 33 Gigaton. Tio av dessa kommer från kol och mestadels från Asien. USA, Kina och Indien står för största delen av ökningen. 

Dr Fatih Birol, VD på IEA säger: “2017 kan också betraktas som ännu ett gyllene år för gas, vilket svarade för nästan hälften av tillväxten i det globala energibehovet. Men trots stor tillväxt i förnybara energikällor stiger de globala utsläppen fortfarande, vilket åter igen visar att det behövs mer akuta åtgärder på alla fronter - att utveckla alla rena energilösningar, minska utsläppen, förbättra effektiviteten och stimulera investeringar och innovation, bland annat vid koldioxidinfångning, nyttjande och lagring."

 WWFs IPCC rapport gällande 1,5 gradersmålet** i höstas var inne på samma spår. Men gör någon något egentligen? WWF har ambitionen att med Earth hour lyfta fokus på klimatet. Dock är det inte helt lätt att nå ut med det budskapet i ett land som Sverige och andra i-land, där allt är väldigt bra. Likt alla förändringar som går långsamt är det nog tyvärr många som struntar i det – trots vetenskapliga bevis. Man tänker kanske att det inte drabbar en själv under sin livsstid.

Hur gör vi för att var en del av lösningen?

Lindinvent arbetar kontinuerligt med att utveckla och ta fram nya innovativa produkter med syftet att spara energi, resurser och rädda vår planet. Vi måste alla ställa oss frågan hur det påverkar oss i stort men även på individnivå. Vi KAN göra det enkelt för oss, peka finger på andra och säga att vi i Sverige är medvetna och duktiga och därmed strunta i vad vi gör så länge vi inte är bland de sämsta. Men det är inte hållbart. Visst har det ekonomiska konsekvenser att ställa om till en lägre energianvändning - på kort sikt. På längre sikt finns det inga alternativ.

Först i världen – ringar på vattnet…

Lindinvents aktiva tilluftsdon TTD var först i världen med inbyggd närvarodetektor i donet. De var först med tanken om en lokal integrerad rumsreglering i produkten för att sänka energianvändningen. Denna innovation belönades med Stora Inneklimatpriset och Stora Energipriset. Vad som är ännu viktigare är dock att det har lett till stora förändringar i branschen. Nästan alla leverantörer har idag produkter med inbyggda närvarodetektorer, behovsstyrning är ”standard” och det har inneburit stora energibesparingseffekter i många byggnader i Skandinavien. Detta sprider sig över Europa och sedan vidare.

 

Vi kommer inte, och vill inte, ligga på latsidan så vi fortsätter att bygga smartare, effektivare och enklare lösningar för inomhusklimat, belysning och solskydd som sänker energianvändningen och ökar kunskapen om hur fastigheter fungerar och används. Vi hoppas givetvis att du delar vår vision och är med på den resan på något sätt.

Thomas Lindborg,
Vice VD & grundare

Thomas Lindborg

 

*https://www.iea.org/geco/

**https://www.wwf.se/nyheter/ipcc-rapport-15-gradersmalet-ar-mojligt/