Behovsstyrd ventilation med INSQAIR - patenterad nylansering!

INSQAIR® - INnovative Smart Quiet AIR är vår nya serie smarta mångsidiga tilluftsdon för behovsstyrd ventilation. INSQAIR® styr inneklimat och mer därtill på ett optimalt, hållbart och energieffektivt sätt. Dessutom med fullt fokus på digitalisering!

Lästid 2 min

Nästa generation digital behovsstyrd ventilation. Tystare, smartare, enklare.

Med fyra patent, upp till tio integrerade givare, Bluetooth® och webbuppkoppling skapar INSQAIR® ett perfekt sensorstyrt inneklimat när och där det behövs med minimal energianvändning. Den patenterade ventilen gör donet tystast på marknaden. Trådlös kommunikation maximerar flexibiliteten utan installationer på väggarna. Inomhuspositionering och personräkning är några av de nya funktionerna.

INSQAIR®-serien har i dagsläget två don:
ISQ - ett aktivt elektroniskt taktilluftsdon
ISQM - ett reaktivt manuellt taktilluftsdon

 

 

Bra inneklimat är ett som inte märks

Det är då det är som bäst

När luften är fräsch och ventilationen behovsstyrd presterar man bättre och känner sig pigg. Det finns mycket forskning som visar på att temperaturen skall ligga på ca 22 grader och bra luftkvalitet är när CO₂ halten är under 900 ppm. Detta kan garanteras genom korrekta luftmängder och enpersons cellkontor eller CO2-givare i ytor med varierande personbelastning.  INSQAIR® är kanske först i världen med en inbyggd CO2-givare (tillval) . INSQAIR® är dessutom vad vi tror världens tystaste, dragfria aktiva tilluftsdon för behovsstyrd ventilation. Ljud är nämligen också något som påverkar oss mer än vi tror och surrande bakgrundsljud påverkar oss negativt i långa loppet. INSQAIR® har fyra patent. Ett av dem är den patenterade ventilen som gör donet tystast på marknaden. 

Gladare hyresgäster

INSQAIR taktilluftsdon för behovsstyrd ventilation är framtagen för att maximera hyresgästens trivsel och därmed minimera klagomål på inneklimatet. Metoden med undertempererad luft den bästa för personalens effektivitet och hälsa. INSQAIR ökar luftmängden i takt med att personer i rummet detekteras och interna eller externa värmelaster värmer rummet.

Inget drag - ingen stel nacke

INSQAIR leder in luften längs med undertaket och det är enkelt att justera spridningsbilden, vilket leder till minimal risk för drag, även vid stark undertemperering av tilluften. Skolor, kontor och sjukhus - alla är de arbetsplatser där det spenderas mycket tid varje vardag. Hur löser man inneklimatet på bästa sätt i dessa olika typer av miljöer? Inneklimatet ska ju helst inte upplevas alls. Svaret är behovsstyrd  ventilation och det kan vi på Lindinvent hjälpa till att lösa!

 

För full funktionalitet för styrning av fastigheters innemiljö krävs det flera funktioner och sensorer. I INSQAIR har vi inkluderat alla sensorer för att kunna optimera innemiljön och behovsstyra ventilationen. Med hela nio givare i INSQAIR så vet du allt du behöver veta om innemiljön och hur de som vistas där nyttjar lokalen.

Thomas Lindborg,
Vice VD & grundare

Thomas Lindborg

VI HJÄLPER DIG GENOM HELA PROCESSEN