World Trade Center Malmö

WTC har vunnit ett flertal utmärkelser. En av dem är hållbarhetspriset “Gröna Lansen”som de vann 2010. Fastigheten har väldigt låg energiförbrukning. 75 kWh/m2 och år vilket är 30 % lägre än Boverkets nuvarande gällande regler. Det är också lägre än det som krävs för att bli certifierad enligt Green Building. WTC valde att investera i fyra energibesparande mått; användningen av dubbelglasade fasader i kombination med andra fasadmaterial, automatisk solavskärmning samt behovsstyrd ventilation och belysning. Fastigheten har två kroppar med moderna kontorslokaler och ett business center.