VHC Ultuna

Veterinär- och husdjurscentrum vid SLU i Uppsala
City: Uppsala

Från Akademiska hus hemsida:

Byggstart för Veterinär- och husdjurscentrum vid SLU i Uppsala

 

Uppsala, 2010-10-26

 

Första spadtaget för Veterinär- och husdjurscentrum (VHC) på Campus Ultuna i Uppsala markerar startskottet för ett av landets större och mer komplexa byggprojekt. - VHC blir en kunskapsmiljö i världsklass som ytterligare stärker SLU:s tätposition inom veterinärmedicinsk och husdjursvetenskaplig forskning, säger Lisa Sennerby Forsse, rektor för Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

 

SLU ansvarar för landets forskning och högre utbildning inom veterinärmedicin och husdjursvetenskap. En av SLU:s större utmaningar är att långsiktigt förvalta befintlig kunskap samtidigt som kompetens och kapacitet för att angripa nya frågeställningar ska finnas tillgängliga med kort varsel.
- Lyckad forskning slutar med att ny kunskap tillförs samhället. VHC innebär att samhället får ännu bättre utväxling på de forsknings- och utbildningsinsatser SLU utför, säger Lisa Sennerby Forsse.

Att skapa en byggnad där djursjukvård, forskning och utbildning kan pågå samtidigt innebär en komplexitet som ställer stora krav på problemlösningsförmåga. 
- VHC är det största byggprojekt Akademiska Hus genomfört både beträffande yta och investeringskostnad. Utan en bra dialog och ett gott samarbete med den blivande hyresgästen vore ett sådant här projekt ogenomförbart, säger Hans Antonsson, regiondirektör på Akademiska Hus.

VHC medför att större delen av de cirka 500 anställda vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH-fakulteten) kan flytta från flera separata lokaler i Uppsala till gemensamma faciliteter. I och med flytten minskar avstånden mellan forskare, lärare och studenter väsentligt. 
- VH-fakulteten studerar framförallt husdjurens liv och hälsa. De nya faciliteterna är centrala för att vi ska nå vår vision om ett hållbart nyttjande av djur, säger Kerstin Svennersten Sjaunja, dekanus på VH-fakulteten.

Det nya universitetsdjursjukhuset (UDS) i VHC klarar höga patientflöden och kommer att erbjuda kvalificerad vård till djurägare och patienter dygnet runt, året om. På UDS finns all sjukvård för hund, katt, övriga smådjur och häst under samma tak. I UDS ingår även en klinik för bilddiagnostik, en avdelning för klinisk kemi samt en ambulatorisk klinik. Närheten mellan akademi och djursjukhus i VHC borgar för att senaste forskningsrön snabbt omsätts i praktiken samt att SLU:s veterinärstudenter får en högkvalitativ klinisk utbildning. 

Totalt uppgår investeringen i VHC till 1,4 miljarder kronor. Löper projektet enligt plan finns all verksamhet på plats under 2014. VHC är en av fyra större byggnationer som genomförs för SLU:s räkning under de närmsta åren. De övriga tre är Mark-Vatten-Miljöcentrum och BioCentrum, som utvecklas i nära samarbete med Akademiska Hus, samt Lövsta forskningscentrum för lantbrukets djur. De sammanlagda investeringarna för dessa fyra projekt uppgår till drygt 2,5 miljarder kronor.

 
Kontaktperson: Hans Antonsson

 

  • Fastighetsägare  Akademiska Hus AB
  • Ventilationskonsult  
  • Ventilationsentreprenör