Ubåtshallen

Ubåtshallen byggdes på 1950-talet som industrihall för Kockums men omvandlades i början av 2000-talet till kontors- och utbildningslokaler. Här har bland annat Malmö Högskola, Mediegymnasiet och Folkuniversitetet bedrivit utbildningar. Fastighetens fem nedersta våningar byggdes 2015 om till kontorsytor. Den sjätte och översta våningen hyrs av Duni. I bottenplan finns en restaurang. Detta var en av de första av Kockums tidigare byggnader som gjordes om till moderna lokaler och ett av de första stegen i Dockans omvandling från varvsområde till ny stadsdel med kontor, bostäder, restauranger, caféer och butiker. Vid ombyggnaden revs allt invändigt. Endast stommen bevarades. Kontoren har en öppen planlösning som möjliggör ett flexibelt och aktivitetsbaserat arbetssätt. Samtidigt har lokalerna en industriell känsla som knyter an till husets historia. Ombyggnaden genomsyras av ett tydligt miljötänk och fastigheten är certifierad enligt Miljöbyggnad Silver.