Tomtebodaskolan etapp 2

Tomtebodaskolan i Solna norr om Stockholm är en byggnad med högt kulturvärde. PE tog sig an uppgiften att agera projektledare och ta fram en programhandling för om- och tillbyggnad av den.

Tomtebodaskolan uppfördes redan 1885-1888 och användes då som skollokaler för blinda barn. Idag ägs och förvaltas byggnaden av Akademiska Hus och European Centre for Diverse prevention and Control är hyresgäst.

Då den vackra men gamla byggnaden behövde anpassas kontaktades PE. Vi fick det stora uppdraget att projektleda allt från landskapsarkitektur, el, tele, övervakning och VVS-design till riskanalys, kalkyl, konstruktion, tillgänglighet samt att ta fram en programhandling och göra byggnaden miljöcertifierad.