Tingsrätten omb

Umeå tingsrätt leds av lagmannen Agneta Ögren och har ca 50 medarbetare. Verksamheten är uppdelad på två dömande enheter, den allmänna målenheten och mark- och miljödomstolen, med domare, beredningsjurister, notarier och domstolshandläggare. Till detta har domstolen en administrativ enhet som stödjer den dömande verksamheten. Till tingsrätten hör även ca 90 nämndemän och ca 70 särskilda ledamöter.

Den allmänna målenheten hanterar mål från kommunerna Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs. Mark- och miljödomstolens domsområde omfattar i stort sett Norrbottens och Västerbottens län. Allmänna målenheten avgör brottmål, familjerelaterade mål samt tvister mellan företag och/eller enskilda personer. Där fattas också beslut i ärenden och konkurser samt döms i tryckfrihetsmål, yttrandefrihetsmål och mål enligt lagen om grupprättegång. Mark- och miljödomstolen hanterar mål bl. a. enligt miljöbalken, plan- och bygglagen och fastighetsbildningslagen.