The Gate

Den här kontorsfastigheten skapar inte bara arbetsplatser, den skapar trivselplatser. Alla förutsättningar för att trivas kommer finnas i The Gate som byggs med målet att certifieras enligt Miljöbyggnad Guld. I första etappen (hus 1 och 2) byggs c:a 10 200 kvm kontorsyta med ett grönt tak på c:a 2 000 kvm. Dessa utnyttjar solenergin fullt ut genom fotosyntesen som tar upp koldioxid och avger syre. Husen har en låg energiförbrukning och byggs med tung stomme vilket bidrar till lågt kylbehov och ett jämt inomhusklimat. Behovsstyrd ventilation och belysning bidrar givetvis till den låga energiförbrukningen och lösningen stavas Lindinvent.

Pågående