Telia Soneras huvudkontor

Aktivitetsbaserat med skräddarsydda lösningar

Fabege gav Lindinvent ytterligare förtroende grundat på tidigare erfarenheter. Denna gång i Arenstaden i stockholm och gällande TeliaSoneras huvudkontor. En modulbyggd flexibel ventilationslösning där vi har levererat ca 2800 don som har installerats. Allt visualiseras i LINDINSPECT för snabb och enkel visualisering och optimering. Fastigheten är certifierad med BREEAM Excellent och har utöver behovsstyrd ventilation och belysning även snålspolande kranar och toaletter samt solceller på taket.

Om fastigheten*:

Fastighetens fasad består av en mosaik av olika typer av glas: klarglas, screentryckt glas, spegelglas och tätt fasadglas. Ytan kommer att ge olika intryck över dagen, beroende på hur solen står. På kvällen blir kontoren en lysande lykta. Byggnaden delas upp i olika volymer: högre mot järnvägen, lägre och mer småskaligt mot Stjärntorget. Detta för att ge ljuset möjlighet att nå varje del av byggnaden, då dagsljuset är så avgörande för att skapa en miljö där människor trivs. Även i övrigt finns detaljer som är värda att nämna. Hissarna är snabbgående för att göra det smidigt och lätt att ta sig mellan olika våningsplan. Alla material är valda med yttersta omsorg för att ge den känsla vi är ute efter. Och sist men inte minst – alla hyresgäster ska få maximalt utrymme att förverkliga sina egna visioner, inte minst om man vill kunna skapa en aktivitetsbaserad arbetsplats.

Aktivitetsbaserat med skräddarsydda lösningar

TeliaSonera-huset (tidigare Scandinavian Office Building) ger goda möjligheter att arbeta aktivitetsbaserat, det innebär att kontoret anpassas helt efter organisationens arbetssätt och behov. Det ger möjlighet till exempelvis små tysta rum för enskilt arbete, mötes- och projektrum i varierande storlekar, touch-down platser, soffgrupper, ståbord etcetera. Det finns ingen fast mall, inget facit, utan lokaler skräddarsys efter hur önskemålen ser ut. Kontorsplanen är helt flexibla med genomgående fri höjd på 2,80 meter. Totalt finns en tillgänglig lokalarea på cirka 42 000 kvm. 

*Källa: Fabege