Telia Company HK

Fastigheten uppfyller kraven för miljöklassningssystemet BREEAM-SE Excellent. Byggnadens flexibla planlösning och yteffektiva kontorslokaler innebär ett minskat avtryck på miljön. Sedan 2013 hanterar Sweden Green Building Council den svenska versionen av BREEAM; BREEAM-SE. Certifieringen ställer hårda krav vilket skapar en fastigheter som starkt bidrar till en bättre miljö men som också innebär en bättre investering