Telenors Huvudkontor (Hörnan 1)

Den nya kontorsbyggnaden ligger på det område som tidigare rymde Råsunda fotbollsstadion med ett centralt och strategiskt läge vid Frösundaleden och Solnavägen. Knappt två tredjedelar av byggnaden kommer att inrymma Telenor Sveriges nya huvudkontor. Hyresavtalet är ett så kallat Grönt hyresavtal där båda parter har ambitioner att finna resurseffektiva och miljösmarta driftslösningar och byggnaden kommer att miljöcertifieras enligt BREEAM, nivå Very Good.

Den övergripande gestaltningsidén är att ge fasaderna ett enhetligt uttryck med viss variation som lyfter fram den relativt komplexa byggnadsvolymen. Tanken är att skapa en tydlig, representativ och karaktärsfull byggnad som står stark i ett storskaligt sammanhang.