SU - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Bild- & Interventionscentrum

Vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg byggs ett nytt bild-och interventionscentrum (BoIC) för avancerade diagnoser och operationer med bilder som underlag. Det är en av de största enskilda investeringarna någonsin för sjukhuset. Drygt 1,8 miljarder kronor investeras i byggnad och utrustning för bild- och interventionscentrat. I detta uppdrag ansvarar Ramboll för VVS- och styrprojekteringen. Byggnaden för bild- och interventionscentrum ligger i direkt anslutning till centralkomplexet vid Sahlgrenska.

Byggnaden blir i fem plan över mark och två plan under med en total yta av 24 000 kvadratmeter (BTA). Byggkostnaden är beräknad till 850 miljoner kronor, medan utrustningen som skapar förutsättningarna för den avancerade vården beräknas kosta cirka 875 miljoner kronor.

Låghuset 3B

Lokalerna på cirka 17 000 kvadratmeter har efter renoveringen blivit mer ändamålsenliga och anpassade för modern sjukvårdsverksamhet, utbildning och forskning.

Moderniseringen av låghuset som utgör en del av Centralkomplexet på Sahlgrenska, påbörjades redan 2002 och kommer att vara avslutat först 2015. Veidekkes uppdrag var uppdelat i flera etapper och sträckte sig från programarbete till projektering av bygghandlingar samt markarbeten. Sahlgrenska är ett av fem sjukhus som tillsammans bildar Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU). SU är ett av Europas största sjukhus med totalt 15 000 anställda, 2 100 vårdplatser, cirka 160 avdelningar och 6 miljarder kronor i årsomsättning.

Andra byggnader med installationer från Lindinvent

JK Flygel A

Dragbänkar

Vävnadslabb

Labpaviljong

Ortopedteknik

Byggnad 4963

Byggnad 5031

Byggnad 5377