Styrpinnen 19

Fastigheten var ursprungligen uppförd 1881 i sju våningar mot Hamngatan. Nu har Humlegården Fastigheter byggt ett helt nytt hus bakom den ursprungliga fasaden.