Stora blå BSH Lokalanpassning

Fastigheten Stenhöga 1 kallas för Stora Blå. Fastigheten innefattar cirka 67 218 kvadratmeter varav knappt hälften består av kontorslokaler. Övrig area är fördelad på laboratorium, produktionsytor och viss del lager. Utöver detta finns även en restaurang, konferensrum och motionslokaler.