Stigbygeln 2 - Fabege Huvudkontor

Huset uppfördes 1955 och en mycket omfattande ombyggnad genomfördes 2005. Byggnaden fick då bland annat ett modernare uttryck, med ny fasad och nya fönster samt mer effektiva tekniska installationer och nya interiörmiljöer.