Skrovet 5

En kontorsfastighet i Dockan med lösningar för behovsstyrd ventilation och styrning av solavskärmning. Flertalet moderna företag inom arkitektur, IT och fastigheter delar denna moderna yta på 9 000 m2.