Skeppsgossen 1 - Västra Hamnens skola

Västra Hamnens skola, är en mellanstadieskola för 530 barn i åldern 10-16. Skolans karaktär speglas av ett ekologiskt och miljövänligt tänk. Detta gör Lindinvents lösning till ett perfekt val. Västra Hamnens Skola är en av många i Sverige med vår lösning för ett hållbart och produktivt inomhusklimat. En perfekt miljö för våra framtida genier.