Skärgårdsskolan

Skärgårdsskolan i Holmsund renoveras för att skapa plats för fler elever. Skolan ska få moderna och ändamålsenliga lokaler. Arbetet sker i etapper samtidigt som skolverksamheten pågår. När alla byggnader är färdigrenoverade ska Skärgårdskolan bedriva skolverksamhet från förskoleklass till och med årskurs 3. Storsjöskolan kommer då att ha årskurserna 4–9. Skolan får även en ny idrottshall.

Etapp 1

Nya ändamålsenliga skollokaler har byggts klart i hus 6. Skolan har fått ett nytt kök, nya ytskikt i skolrestaurang samt nytt tak och utbytt ventilation.
Arbetet med etapp 1 blev klart december 2018.

Etapp 2

Ytskikt har fräschats upp och taket och ventilationen har bytts ut.
Arbetet ska vara klart sommaren 2019.

Etapp 3

Mindre anpassningar i hus 3 som ligger i mitten av skolan samt byte av tak och ventilation i de övriga husen. Administrationen finns tillfälligt i Hus 7.
Arbetet ska vara klart årsskiftet 2019/2020.

Etapp 4

Den gamla idrottshallen rivs och en ny, större, idrottshall byggs. Idrottshallen kommer att ha standardstorleken 40 x 20 där en mängd olika idrotter kan utövas.