SÄS - Södra Älvsborgs Sjukhus

Byggnad 7
Byggnad 16
Byggnad 22
Byggnad 24
Byggnad 25
Byggnad 35
Byggnad 37
Byggnad 45
Kunskapscentrum
IT
Receptionen
T-huset