Sahlgrenska låghus et 3B

Lokalerna på cirka 17 000 kvadratmeter har efter renoveringen blivit mer ändamålsenliga och anpassade för modern sjukvårdsverksamhet, utbildning och forskning.

Moderniseringen av låghuset som utgör en del av Centralkomplexet på Sahlgrenska, påbörjades redan 2002 och kommer att vara avslutat först 2015.

Veidekkes uppdrag var uppdelat i flera etapper och sträckte sig från programarbete till projektering av bygghandlingar samt markarbeten.

Sahlgrenska är ett av fem sjukhus som tillsammans bildar Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU). SU är ett av Europas största sjukhus med totalt 15 000 anställda, 2 100 vårdplatser, cirka 160 avdelningar och 6 miljarder kronor i årsomsättning.