Sahlgrenska Bild- och Interventionscentrum

Vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg byggs ett nytt bild-och interventionscentrum (BoIC) för avancerade diagnoser och operationer med bilder som underlag. Det är en av de största enskilda investeringarna någonsin för sjukhuset. Drygt 1,8 miljarder kronor investeras i byggnad och utrustning för bild- och interventionscentrat. I detta uppdrag ansvarar Ramböll för VVS- och styrprojekteringen.

Byggnaden för bild- och interventionscentrum ligger i direkt anslutning till centralkomplexet vid Sahlgrenska. Byggnaden blir i fem plan över mark och två plan under med en total yta av 24 000 kvadratmeter (BTA). Byggkostnaden är beräknad till 850 miljoner kronor, medan utrustningen som skapar förutsättningarna för den avancerade vården beräknas kosta cirka 875 miljoner kronor.