Rosendals Förskola

En ny förskola byggs öst på stan och får namnet förskolan Rosendal. Den kommer att ha sex avdelningar på två plan och byggs utifrån dagens moderna standard för förskolelokaler. 

Förskolan kommer att bestå av tegel och fasadskivor för att smälta in i omgivningen och med det nya bostadsområde som byggs bredvid. 

Förskolan ska ha en utvändig trapp med egen entré till avdelningarna på övre plan. På övre plan kommer det även att finnas en stor balkong. Förskolan inreds med tillagningskök, gemensam matsal och torg samt små och stora ateljéer för samtliga avdelningar att nyttja.  

I nära anslutning till förskolans gård kommer en rund inhägnad allmän park att anläggas. Den kan nyttjas av förskolan och allmänheten. Parkarbetet och angöring till förskolan från gatan sker i samverkan med Gator och parker inom Umeå kommun.