Regionhuset Kristian IV

Kontor
City: Kristianstad

På är förändringen av rådhuskvarteret begränsad. De flesta fasaderna får stå kvar. På insidan blir däremot allt förändrat. Här ska mer än 700 medarbetare och politiker i Kristianstads kommun och Region Skåne arbeta i öppna kontorslösningar efter ombyggnaden 2014. För att allt ska rymmas inom det begränsade kvarteret byggs en central del upp med glasväggar som reser sig högre än de ursprungliga fasaderna. Glasdelen syns på avstånd, men inte för den som är nära husfasaderna.

Bottenvåningen öppnas upp med kundcenter, utställningsytor, mötesrum och en stor sessionssal.

De största förändringarna på utsidan märks vid hörnet mot centralstationen och i partiet mellan Turistbyråns hörna och själva Rådhuset.

Moderna inslag
Kvarterets allra sämsta byggnader har jämnats med marken och de gamla fasaderna bryts med moderna inslag, som ska öppna upp huset mot medborgarna.

På hörnet mot centralstationen har man helt rivit det gamla huset, som varit i så i så dåligt skick att det inte gick att använda som arbetsplats.

Kvarteret bryts i stället upp med en modern byggnad, som förhåller sig till de äldre, på hörnet av Västra Boulevarden och på Christian IV:s gata. I den nya byggnaden placeras sessionssal och möteslokaler. En separat ingång gör att mötescentret ska kunna användas även när övriga delar av kvarteret är stängt...

Läs mer på Kristianstads Kommuns hemsida