Regionens Hus, Stationshuset

I Regionens hus i Göteborg arbetar uppemot 1 500 medarbetare från 15 förvaltningar och bolag. Huset har byggts av Västfastigheter och ägs av Västra Götalandsregionen. Regionens hus är först ut i ett helt nytt centrumområde med kontor, bostäder, butiker och restauranger. Flera stora byggprojekt pågår alldeles runt knuten – bygget av nya Göta Älvbron, överdäckningen av Götaleden, nya husprojekt vid Centralen är några exempel.

Det kulturminnesmärkta Bergslagsbanans stationshus från tidigt 1880-tal är renoverat i samverkan med byggnadsantikvarie. Dess unika karaktär med gamla miljöer från olika epoker har bevarats. Tre passager mellan husen binder dem samman. Det nya kontorshuset når man via Stationshuset entré. Stationshuset fungerar som konferensanläggning, en viktig mötesplats i Göteborg för Västra Götalandsregionens verksamheter.

Förutom samordningsvinsterna förväntas det nya huset ge ökad miljöhänsyn, ökat kollektivt resande, främja nya arbetssätt och öka Västra Götalandsregionens attraktionskraft som arbetsgivare.

Huset är certifierat enligt Miljöbyggnad Guld vilket innebär låg energiförbrukning och en sund innemiljö.