Rantorget 11 - Göteborg Energi

Uppdraget åt Göteborg Energi på Rantorget stod klart sommaren 2014. Man byggde en cirka 7 500 kvm stor kontorsbyggnad samt gjorde en total ombyggnation av den 16 000 kvm befintliga byggnaden. Projektet var uppdelat i två etapper. Den första inleddes i början av 2011 och stod klar för inflyttning under våren 2013. Etappen omfattade nybyggnation av totalt 7500 kvm kontorsyta som ansluter till den befintliga byggnaden genom en ljus entrégård.