Polisutbildningen

Polisens arbete syftar till att upprätthålla allmän ordning och trygghet samt att tillförsäkra allmänheten skydd och annan hjälp. Arbetet är ett led i samhällets verksamhet för att främja rättvisa och trygghet. Polisutbildningen i Umeå bidrar till detta genom att utbilda studenter som agerar för ett tryggare samhälle, för utveckling av svensk polis och för ett livslångt eget lärande.

Det nya polisutbildningshuset är 6200 kvadratmeter och de första studenterna började i mars 2018. De tekniska installationerna har hög teknisk standard. Byggnaden uppfyller kraven för Miljöbyggnad silver, ett kvitto på viktiga kvaliteter gällande energi, inomhusmiljö och material. Energianvändningen hålls nere med en kombination av olika åtgärder, bland annat genom installation av LED-armaturer med KNX-styrning och behovsstyrd ventilation från Lindinvent. Polishögskolan har plats för 900 studenter och utbildningen till polis tar 2,5 år.