Päronet 6 (BCC)

Fastigheten är belägen i Solna strand, ett mycket populärt kontorsområde i Solna, omedelbart norr om Stockholm. På senare år har Solna strand expanderat snabbt och numera är området ett starkt profilerat kontorsområde där ett flertal stora företag och myndigheter har valt att etablera sig. Utvecklingen sker kontinuerligt med ett ständigt växande serviceutbud och innovativa kontorslösningar. I dag arbetar ca 10 000 människor här. Solna stad har de senaste åren blivit vald till Sveriges företagsvänligaste kommun, vilket såklart bidrar till populariteten.

Fastigheten utgörs av två huskroppar som tillsammans är utformade som en åtta. Den ena byggnaden uppfördes 1951 och den andra 1960. Totalt sett består fastighetens knappt 20 000 kvadratmeter av 80 procent kontor. Byggnaden som ligger i suterräng har sex våningsplan som vätter mot Solna Strandväg och fem mot Torggatan. I källarplanet finns garage, förråd och tekniska utrymmen.