Orgeln 7

Kv. Orgeln, som från början var ett handelshus för EPA, har successivt omvandlats till kontorslokaler med stora förändringar i husets utseende. Med Fabege som beställare skapas Grand Central Sundbyberg. Kvarteret byggs på med fyra våningar och är en total omgestaltning av den befintliga byggnaden.

Handelskomponenten i Orgeln omdanas från varuhus till mindre butiker i bottenvåning med entréer från gata och torg. De tidigare slutna fasaderna mot söder öppnas och påbyggnaden är lätt och redigt glasad, men med ett övergripande ramverk av metallprofiler som hanterar skiftande rumsmoduler från befintlig till ny stomme. Ramverket ger tillsammans med inslag av sten och plåt, samt medvetet gestaltade solavskärmningsdukar, ett djup och spel på fasaderna som svarar upp mot den variationsrikedom kommunen önskat i detaljplanen. En målsättning med kvarterets nya gestalt har varit att förstärka stadsmässigheten i takt med att centrala Sundbyberg växer som stad.

VI HJÄLPER DIG GENOM HELA PROCESSEN