One Roof, SKF Solution Factory

Sveriges nya kontor- och verkstadsbyggnad i Gamlestaden, Göteborg. Projektet bedrevs i nära samarbete mellan parterna under formen samverkansentreprenad där vi stod för totalentreprenaden. Byggnaden färdigställdes sommaren 2015.

One Roof, som nu går nu under namnet SKF Solution Factory, är en modern och miljöklassad byggnad på drygt 8 000 kvm och med plats för över 300 medarbetare. Byggnaden utgörs av en verkstads- och laboratoriedel samt kontors- och konferensutrymme.

  • Fastighetsägare  SKF
  • Ventilationskonsult  ÅF
  • Ventilationsentreprenör  Ventab