Norregårdsskolan

ETT SKOLEXEMPEL PÅ LYCKAD RENOVERING

Med rätt isolering och ett modernt, innovativt ventilationssystem pressades energianvändningen i den nyrenoverade skolan ner till 54 kWh per kvadratmeter och år – hela 26 kWh under det uppsatta målet.
Text: Jörgen Olsson Foto: Sofia Ernerot

Norregårdskolan i Växjö genomgick en rejäl renovering och fick bland annat nya fönster och isolering och ett innovativt ventilationssystem. Bruno Birgersson, chef för fastighetsteknik på Vöfab, kan konstatera att energisparmålet uppnåddes med råge.

Det var ett utdömt kök som blev startskottet för en omfattande renovering av Norregårdskolan i Växjö. Idag trivs elever och personal i moderna lokaler, med fräsch miljö anpassad till dagens undervisning. Växjö Fastighetsförvaltning, Vöfab, gläder sig åt ett lyckat projekt, där energibesparingen med råge slagit de uppsatta målen.

– När Miljö och hälsa dömde ut köket såg vi över hela fastigheten. Skolan byggdes 1974 så allting var ju väldigt omodernt. Planeringen av lokalerna, belysningen, isoleringen och inte minst ventilationen, som saknade återvinning och dessutom var väldigt svår att komma åt att serva, säger Bruno Birgersson, chef för fastighetsteknik på Vöfab. Det hela resulterade i en totalrenovering av skolan, som genomfördes i två etapper från hösten 2011 till hösten 2013. 
– Vi tog ett ordentligt grepp. Egentligen var det bara ytterväggarna kvar, säger Bruno Birgersson som berättar att energi- och ventilationsfrågor tidigt blev ett viktigt fokus i projekteringen.

Idag bedrivs undervisningen i moderna lokaler där den nya ventilationen skapar en fräsch arbetsmiljö.

Inventering styrde besluten

– Vi lät göra en energiinventering och efter den kunde vi börja sätta mål, som bland annat styrde våra val av fönster, isolering och ventilation. Utomstående energi- och ventilationsspecialister stöttade Vöfabs projektledare med expertis.
– Vi hade ambitionen att komma ner på en så låg energianvändning som möjligt. 80 kWh per kvadratmeter och år blev det mål vi satte upp – en rejäl minskning från de 190 kWh som fastigheten behövt dittills, säger Bruno Birgersson. 

Trycksatta testkammare
– Vi visste att byggnadens täthet skulle vara en av de avgörande faktorerna för energianvändningen. Därför byggde vi upp speciella ”testkammare” med nya fönster och väggmoduler. Genom att trycksätta kamrarna kunde vi prova oss fram till rätt monteringsmetod och fick på så sätt ett system för hur vi skulle genomföra resten av renoveringen.

Ventilationen en nyckelfaktor
En annan nyckelfaktor för att få ner energianvändningen är ventilationen. Förutom att skapa ett behagligt inomhusklimat kan ett modernt och anpassat ventilationssystem pressa ner elkostnaderna ordentligt.
– Vi fick rådet att jobba med ett aktivt ventilationssystem. Det finns olika nivåer av sådana, men vårt val föll på Lindinvents system med fullt aktiva don, där vart och ett mäter sitt eget flöde. Ventilationssystemet är behovsstyrt och har givetvis frånluftsåtervinning. Ett helt nytt våningsplan byggdes till – det behövdes för att få plats med alla ventilationskanaler.

Lätt att komma åt
– Men faktum är att den påbyggnaden minskade totalkostnaden – eller åtminstone inte var kostnadsdrivande – eftersom överskottsvärmen från den nya våningen gjorde att vi kunde minska på isoleringstjockleken i hela byggnaden. Dessutom har vi nu mycket bra tillgänglighet till allting som har med ventilationen att göra, säger Bruno Birgersson.

 Med en ny påbyggnad är det numera lätt att komma åt skolans ventilationssystem.

Överträffar energimålen
Den ”nya” Norregårdsskolan invigdes under höstterminen 2013 och när man summerar utfallet konstateras att energimålen uppnåddes med råge. De förväntade 80 kWh blev i själva verket bara 54 kWh per kvadratmeter och år – alltså hela 26 kWh under det uppsatta målet.
– Det är såklart väldigt glädjande, säger Bruno Birgersson och pekar på två viktiga förklaringar:
– Den ena är den metod vi skapade för att försäkra oss om att väggar och fönster verkligen blir täta. Den andra är det nya aktiva och behovsstyrda ventilationssystemet. För det första ger systemet ett bra inomhusklimat och låter oss hålla de rätta flödena året runt. Men det är också väldigt snålt när det gäller elförbrukningen och tillåter oss att köra in betydligt lägre temperatur än tidigare. Under den allra största delen av året räcker det med 15 grader.

Detaljstyrd ventilation
Bruno Birgersson använder sig av Lindinspect, gränssnittet som gör det möjligt att i detalj övervaka och styra alla delar av ventilationssystemet.
– Det är ett smidigt system som är enkelt att använda och ger bra möjligheter att styra. Det har behövts ibland, dels under inkörningsperioden, dels när elever och lärare inte varit riktigt nöjda med klimatet när det är få personer i ett klassrum. Ventilationsdonen arbetar ju inte hela tiden, utan de aktiveras av en kombination av temperatur och koldioxidhalt. Är man då ett litet antal människor i ett stort rum kan det hända att flödet inte blir tillräckligt stort. Men det går att justera genom att ändra på gränsvärdena.