Naturvetarhuset - Umeå Universitet

En fastighet med klimatskal från 1965 som är Umeås energisnålaste fastighet. City: Umeå Under 2007 utfördes en verksamhetsanpassning av lokalerna i den mittersta flygeln av Naturvetarhuset (LU1). Lokalerna har byggts om från laboratorier till kontorsmiljö med datorsalar. Installationstekniskt har fokus legat på energieffektivitet, och man har valt tekniska lösningar med målet att nå bäst energiprestanda bland Umeås kontorshus. Denna rapport beskriver installationerna och jämför värnden dels med en nyare byggnad i Akademiska Hus bestånd (Norra Beteendevetarhuset, N.BVH), dels med statistik från Energimyndighetens projekt ”STIL – Statistik i lokaler” som 2005 genomfördes i 123 kontorslokaler på olika platser i Sverige. De viktigaste resultaten från studien är att framförallt användningen av fastighetsel är 61 % lägre i LU1 jämfört med N.BVH. Detta beror främst på att styrningen av ventilationen medger lägre flöden, och därmed minskad elenergi till fläktmotorerna. Studien visar även på en 45 % kortare drifttid för belysningen i kontorsrummen, vilket leder till en energibesparing på ungefär 45 000 kWh/år. Användningen av hyresgästel ligger på ungefär hälften av genomsnittet enligt STIL. Användningen av fjärrvärme är c:a 41 kWh/kvm, år vilket är 46% lägre i LU1 än i N.BVH Fastigheten. Byggår 1965. Byggnaden har en betongstomme med tegelfasad. Fönstren är av typ 2+1, installerade 1991. Ombyggnaden 2007 medförde inga förändringar i klimatskalet förutom för plan 5. Byggnaden höjdes för att rymma nya fläktrum, tak och ytterväggar på plan 5 fick bättre isolering och moderna fönster. I övrigt motsvarar klimatskalet 1965 års standard.

Externt material/artiklar

Behovsstyrd ventilation sänkte energiåtgången rejält
Artikel i "Husbyggaren Nr. 6 - 2009"

"Umeås energisnålaste kontorsbyggnad?"
Rapport energiuppföljning - Nya Naturvetarhuset

Inomhusklimatet i LU1
av Stefan Sandgren