Nätdomaren 1

Fastigheten består av moderna kontors- och butikslokaler med flexibel och yteffektiv planlösning. Alla lokaler har hög kvalitet på installationerna med bland annat kyla. Fastigheten kyls med sjövatten och elförsörjningen sker med så kallad miljöel, dvs. el producerad av vind- och vattenkraft.

Fastigheten Nätdomaren 1 på Gustavslundsvägen 14 i Alvik, har enligt systemet Miljöklassad Byggnad fått utmärkelsen SILVER. Det visar att byggnaden är mycket bra i sin helhet avseende energi, innemiljö och material/kemikalier.

Hyresgästanpassning (HGA) för Regus.