Mellervangskolen

Piggare elever på Mellervangskolen i danska Aalborg 

Mellervangskolan är en grundskola med c: a 430 elever i årskurs 0–9. Därtill är skolan en arbetsplats för hundratalet anställda. Skolan är tvåspårig och har en inriktning för elever med specifika inlärningssvårigheter i språk och kommunikation samt kontaktklasser för studenter inom ASF. C: a 30% av skolans elever är tvåspråkiga. Skolan byggdes 1951 men då antalet barn i området ökade under efterkrigstiden byggdes den ut på 60-talet. 1977 bytte skolan namn och Mellervangsskolan invigdes.

Behovet att förbättra inneklimatet i den 70-åriga skolan var stort då det var långt ifrån optimalt. Det befintliga ventilationssystemet tryckte ut konstanta luftmängder utan möjligheter till styrning av flödena. Detta var givetvis varken vänligt för miljön eller för de barn och vuxna som vistades där dagligen.

Varför Lindinvent?

Kim Vestergaard Vistisen, erfaren energitekniker på Aalborg kommun, besökte Lidköpings kommun inom ramen för ett EU-finansierat samarbetsprojekt. Där fick Kim och hans kollegor se Lindinvents aktiva tilluftsdon TTC för första gången. De blev väldigt nyfikna på produkten eftersom de inte sett något liknande tidigare. Lidköpings kommun var i addition till det dessutom väldigt positiva till Lindinvents lösningar vilket ledde till att Kim Vestergaard Vistensen tog kontakt med Thomas Lindborg, vice VD tillika grundare till Lindinvent.

Thomas i sin tur tog sig över sundet och presenterade Lindinvents produktportfölj för Kim samt andra representanter inom energiteknik. Även andra ventilationskonsulter, styr- och ventilationsentrepenörer i Aalborgs kommun var på plats. Intresset var stort, man fann lösningen perfekt och beslöt därför att föreskriva Lindinvents lösningar för renoveringen av komfortventilationen på Mellervangskolan. Ventek ventilation A/S fick uppdraget att utföra arbetet och även här fanns det positiva erfarenheter av Lindinvent. Ventek ägs nämligen sedan 2016 av Airteam som via Creovent arbetat mycket med Lindinvents produkter.

Utmaningarna gav en lösning

Brix & Kamp A/S och Lindinvent kom tillsammans fram till den bästa lösningen utefter olika förslag och de möjligheter som gavs baserat på skolans infrastruktur. Skolan har tre plan (källare, botten och plan två) och beslutet på installationen blev Lindinvents standardlösning; elektriska styrsystem för komfortventilation.

Total installerades 197 TTC med CO2 givare i alla rum samt flertalet flödesregulatorer. På grund av takets utformning fick man installera frihängande don på de ställen det inte fanns undertak att integrera donen i. LINDINTELL och LINDINSPECT adderades till systemet för enkel visualisering, bevakning och optimering av alla aktuella värden.
I juli 2019 började arbetet med att montera systemet och den första huskroppen driftsattes och injusterades av Lindinvent en månad senare. Kropp nummer två togs i december och de resterande sex i januari 2020. Slutkontrollen skedde i februari. 

Idag är Mellervangskolan en mycket bättre arbetsplats för de barn och vuxna som tillbringar sina dagar där. Det förbättrade inneklimatet med behovsstyrd ventilation från Lindinvent gör att de blir piggare men även presterar mer. 

I Danmark har man tuffa regler för flödesmätning. Detta gjorde att vi var tvungna att göra noggranna mätningar i tre olika scenarier. Dessa var vid full och mellanfull belastning men även när skolan var tom. Vi är givetvis stolta över att våra system och produkter nu bidrar till att skapa framtida genier i Danmark

Johan Persson,
Projektledare

Johan Persson

 

 

VI HJÄLPER DIG GENOM HELA PROCESSEN