Media Evolution City

Media Evolution City (MEC) och grannen Media Evolution City Gängtappen är hubbarna för de digitala och kreativa bolagen i Malmö och erbjuder en vid bredd av kontor, konferensrum och mötesplatser. Huvudsyftet med dessa två hubbar är att samla förutsättningarna för tillväxt och utveckling i de berörda branscherna genom att föra dem samman. Konceptet är baserat på kunskapsutbyte och en kultur med devisen “förenade är vi starka”.

Kontorsbyggnaden är delvis inbyggd i en av de bevarade varvsbyggnaderna från Kockumstiden och delvis som en ny byggnad mot den gamla torrdockan. Hyresgästerna har en flexibel planstruktur så att de med enkla medel kan anpassa ytorna till sina aktuella behov.