Maxlab IV

Projektår 2013
City: Lund

Text från Peabs hemsida läs mer här

Peab skapar MAX IV i Lund - en världsledande forskningsanläggning 
Hållbarhet och forskning möts på ängskullarna i nordöstra Lund. Här bygger Peab ett gigantiskt supermikroskop och i anslutning till den nya anläggningen utvecklas samtidigt ett nytt område där vetenskap och rekreation förenas.

Peab bygger Sveriges genom tidernas största infrastrukturprojekt för forskning i nordöstra Lund. Genom så kallat synkrotronljus kommer nya forskningsanläggningen MAX IV göra det möjligt att undersöka riktigt små saker, något som bland annat kan lägga grunden för bättre batterier och solceller eller nya effektivare mediciner. Anläggningen kommer att vara världsledande inom synkrotronljusforskning och sätta Lund och Öresundsregionen på den internationella forskningskartan. MAX IV förväntas locka tusentals forskare från hela världen varje år.
Större än Colosseum och mycket vibrationskänslig
Inom forskningen krävs det extremt stora verktyg för att studera extremt små partiklar. MAX IV kommer ha en omkrets på hela 528 meter, vilket är en meter större än Colosseum i Rom. En av projektets största utmaningar har varit de extremt höga vibrationskraven.

Forskningsanläggningen är mycket känslig eftersom synkronljuset har en bredd som bara är en fjärdedel av ett hårstrå. Vibrationskraven är ställda på nanometer nivå, vilket är en utmaning med tanke på den tunga trafiken på E22 precis bredvid området.
I samarbete med professorer från Lunds universitet och arkitektfirman Snøhetta har Peab utvecklat flera innovativa lösningar för att kunna dämpa vibrationerna. Det omgivande landskapet har bland annat fått ett funktionellt vågmönster med kullar som bidrar till att dämpa upp energi och vibrationer i marken.


Forskning som håller för framtiden

Hållbarhetskraven i ett så omfattande projekt är också en utmaning, Stora arealer jordbruksmark tas i anspråk för bygget. All jord som grävts upp tillvaratas och återanvänds till att skapa kullarna i det omgivande landskapet. Det närliggande naturreservatet Kungsmarken har en unik flora och därifrån hämtas fröer för att planteras in. Planen är att ha betande får på de ängstäckta kullarna. Området kommer att bli ett rekreationsområde för allmänheten där man kan promenera, ha picknick, jogga och studera forskningsanläggningarna på håll. Våglandskapet blir en symbol för MAX IV och kommer till och med att synas på Google map.

Det blir ett utflyktsmål som stärker platsens attraktivitet för att få dit de främsta forskarna, men också en ny spännande stadsdel för allmänheten.
Projektet är ett europeiskt föredöme för hållbart byggande. MAX IV har energilösningar baserade på återvinning och förnybar energi.

Anläggningen är konstruerad så att energiåtgången minimeras och den överskottsvärme som genereras i anläggningen – motsvarande 1 800 villor i Lundområdet – tillvaratas och återvinns.

När MAX IV börjar användas 2015, kommer det att vara den främsta synkrotronljusanläggningen i världen – en satsning som kommer att påverka regionen även långt utanför den vetenskapliga världen.