Malmö Mässan

Malmömässan är en mötesanläggning byggd 2012 med en mässhall på 10 000 kvm, ett konferenscenter med 17 mötesrum plenumsal i mässhallen för upp till 3 000 personer och två restauranger. Hela anläggningen är certifierad enligt Green Building och har Sveriges största sedumtak. I festvåningen samt i konferensrummen finns Lindinvents lösningar för behovsstyrd ventilation.