LU - Lunds Universitet

AF Borgen
BMC hus A, D, F, H & I
Biologicentrum
Byrolågen
Eden
Forum Medicum
Företagshälsovården
Gamla köket
Geocentrum 2
Kemicentrum hus 1, 3 & 5
Landsdomaren
LUX
Sociologiska Institutionen
Teologen
Universitetsbiblioteket