Landsarkivet, Göteborg

Landsarkivet i Göteborg, är ett av Sveriges tio landsarkiv och har primärt ansvar för all offentliga arkivhandlingar i Västra Götalands län och för deponerade arkiv från privatpersoner, stiftelser, företag med flera. Huvudsätet är en byggnad på Geijersgatan 1 i kvarteret Karlsten i Lorsenberg som stod klar 1911, enligt arkitekt Gustaf Améens ritningar, då verksamheten startade. En större depå finns också på Polstjärnegatan på Lindholmen.

Totalt har Landsarkivet i Göteborg ett arkivbestånd på nästan 100 000 hyllmeter, varav knappt 80 procent kommer från statliga verksamheter och resten utgörs av så kallade enskilda arkiv från privata sektorn: föreningar, företag, stiftelser, privatpersoner med mera.