Kungliga musikhögskolan

Projektår 2014 City: Stockholm