Kristallen Lund

Kommunhus
City: Lund

 

Text från Lunds Kommuns hemsida

Husets arkitektur


Arkitekturen är modern utan vara överdriven, vilket får huset att smälta in i stadsmiljön alldeles naturligt. Huskroppen upplevs som spännande genom förskjutningar i höjd och fasad som skapar ett dynamiskt spel i ljus och skugga. Genom kreativt materialval och lösningar ges illusionen av en byggnad som har olika karaktär beroende på årstid och om det är ljust eller mörkt ute.

Baksidan mot järnvägen har ett massivare uttryck som samspelar med stenstaden på andra sidan spåren och bidrar till att ljud dämpas.

Miljösmart i varje detalj


Det nya huset är en investering i intelligent användande av cirka 11 000 kvadratmeter kontorsyta. Hållbarhet och flexibilitet är ledstjärnor. Kristallen blir ett snålt hus med hög komfort. 
Kristallen kommer att uppnå de två högsta klassningsnivåerna, både inom Miljöbyggprogram Syd samt Miljöbyggnad.

En byggnad som är lätt att förstå


Kristallen berättar direkt om sin funktion. Den öppna huskroppen bjuder in till att utforska de inre rummen. Medborgare på besök ska känna sig välkomna. Samtidigt ska huset fungera som en effektiv arbetsplats för fem förvaltningar med flera hundra medarbetare och vara som mötesplats i många sammanhang. Ett framtidshus för lundaborna, helt enkelt.