Kranen 9

Tyréns, ett av Skandinaviens ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad, har varit i den här fastigheten sedan 2001 men växte 2017 ur sina 4 000 m2. Detta ledde till en 2 200 m2 utökning av ytan samtidigt som fastighetsägaren beslöt att renovera hela fastigheten och bl.a. uppgradera lösningen för inomhusklimatet.